Huawei stoppas från svenska 5g-näten – överklagande avslås


Huawei stängs ute från utbyggnaden av det svenska nätet. I dag kom en dom från Förvaltningsrätten i Stockholm som avslår den kinesiska nätleverantörens överklagande av PTS tidigare beslut. Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!