Hufvudstaden sänker utdelningen

Fastighetsbolaget Hufvudstaden summerar 2020. Arkivbild.Bild: Janerik Henriksson/TT

Tillfälliga hyresrabatter och ökade hyres- och kundförluster för butiker och restauranger på grund av covid-19-pandemin sänkte omsättningen för Hufvudstaden under 2020. Under fjärde kvartalet sjönk den totala nettoomsättningen till 473,5 miljoner kronor, från 512,1 miljoner kronor motsvarande period ett år tidigare.

Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen sjönk till 298,8 miljoner kronor, från 354,1 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2019.

Resultatet före skatt blev en förlust på 605,4 miljoner kronor under kvartalet, vilket kan jämföras med vinsten på 1,3 miljarder kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2:50 kronor per aktie, en sänkning från fjolårets 3:90. Sänkningen förklaras med genomfört aktieåterköp, kommande investeringar och att resultatet sjönk under 2020.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!