Hur mycket kan man kräva att unga ska offra?

Av alla nyårsaftnar jag har upplevt är det de runt 20-årsstrecket som jag minns allra tydligast. Inte bara för att fester då var särskilt betydelsebärande, utan också för att livet upplevdes särskilt intensivt, som i ett slags koncentrat.

Under pandemin har det av naturliga skäl talats mycket om de äldres villkor. Det har höjts flera kritiska röster om att Sverige ”offrar sina gamla”, medan ungdomar snarare har fått rollen av syndabockar, som struntar i rekommendationer och bidrar till ökad smittspridning.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!