Inga nya kursplaner i grundskolan nästa läsår

Av: TT

Publicerad: 04 februari 2021 kl. 06.38

Pandemin kräver mycket extra av skolans personal. Därför får nya kursplaner vänta. Arkivbild.

Foto: Alexander Olivera/TT

Pandemin kräver mycket extra av skolans personal. Därför får nya kursplaner vänta. Arkivbild.

Eleverna i grundskolan skulle få undervisning enligt nya kursplaner nästa läsår. Men regeringen skjuter upp förändringen till hösten 2022.

Anledningen är den tunga arbetsbörda lärare och skolledare fått med pandemin.

– Det är ett väldigt ansträngt läge i skolan, med en hård press på lärare och rektorer. Därför måste vi fokusera på det mest nödvändiga, nämligen undervisningen och de elever som finns i skolan här och nu. Det gäller i synnerhet eleverna i nian som behöver klara det som krävs för att gå vidare till gymnasiet, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Ett annat skäl är att lärare och skolledare sannolikt hade behövt träffas i grupper under våren för att planera utifrån de nya kursplanerna.

– Även om en hel del av det hade kunnat göras digitalt vill vi verkligen undvika arbete som innebär att man sitter ned tillsammans, säger Anna Ekström.

Regeringen fattar beslutet på torsdagens regeringssammanträde och lutar sig mot önskemål från bland andra lärar- som rektorsfack.

– Men de liksom jag gör bedömningen med ganska tungt hjärta. De nya kursplanerna är ju bra och efterlängtade, säger Anna Ekström.

Först fakta

De nuvarande kursplanerna har kritiserats för att vara svårtolkade. De nya kursplanerna ska ge rakare och tydligare besked om vad som ska tas upp i undervisningen. Kunskapskraven har rensats för att underlätta lärarnas betygssättning. En större betoning har lagts på fakta och förståelse, och det har gjorts tydligare att de yngre eleverna ska få grundläggande kunskaper medan krav på analys och resonemang får vänta till de högre årskurserna.

Och ja, antikens historia, nationalsången och de vanligaste psalmerna finns kvar. Det är mycket som ska få plats, men när Skolverket i ett första förslag utelämnade bland annat antiken i historieämnet blev protesterna från historiker, lärare och skribenter så högljudda att myndigheten fick backa. Kursplanerna engagerar alltså mer och fler än vad man kan tro.

Timmar som tidigare

Regeringens beslut att skjuta på de nya kursplanerna ett år innebär också att ändringar i timplanerna får vänta. Skolverket har i uppdrag att se över hur timmarnas fördelning mellan olika ämnen kan justeras, just för att sådant som ses som särskilt viktigt verkligen hinns med.

– Jag ser inte framför mig att timplanerna kommer före de nya kursplanerna, säger Ekström.

Däremot kommer gymnasieelever och -lärare att få förändrade ämnesplaner till hösten. Där ligger alltså planeringen fast.

– Skillnaden är att det handlar om matematik, engelska och moderna språk. Det är ganska få ämnen och jämfört med grundskolans kursplaner är ändringarna mindre. De har också förberetts under längre tid, säger Anna Ekström.

När det gäller komvux, slutligen, är det sedan tidigare beslutat att de nya ämnesplanerna skjuts fram till våren 2022.

Publicerad: 04 februari 2021 kl. 06.38

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!