Insändare. ”Inför krav på vaccination för utlandsresor”

Många känner en viss tvekan för att ta vaccinet mot coronaviruset. Det är fullt förståeligt med tanke på tidigare vaccins biverkningar.

Ingen ska tvingas! Det vore däremot lämpligt med ett globalt enhetligt krav på att resenärer ska vara vaccinerade för alla resor över landsgränserna.

Undantag borde enbart beviljas av särskilda skäl, enligt läkarintyg. Då skulle vi få en hög grad av vaccination, kraftigt minska risken för spridning och på sikt kunna utrota smittan.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!