Inställningar hos elever och skola avgörande

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Det finns inget samband mellan svaga socioekonomiska områden och skolornas resultat i dessa områden. Allt beror på skolan själv om 80 procent eller 20 procent av eleverna skall fortsätta vidare på gymnasiet. Rektor Lorraine Monroe, som förvandlade den värsta skolan i New York till den bästa, hade två postulat.

Till eleven: Oavsett hur du bor och din familj lever är du ansvarig att komma i tid till skolan varje dag så att vi kan utbilda dig för din framtid.

Till läraren: Du kan inte undervisa i kaos. Det måste finnas respekt för den vuxna i rummet.

Hennes elva icke förhandlingsbara regler kunde göra om slumskolor till elitskolor.

Den privata Kipp-skolan (Kipp står för kunskap är makt) i USA, som alltid ligger i de värsta socioekonomiska områdena visar att det är skolans regler och gemensamma målsättning med eleverna som avgör skolans resultat, inte det område som eleverna kommer ifrån.

Om ändå svenska rektorer kunde lära sig att tänka utanför boxen, så hade vi sluppit alla politiska resonemang om socioekonomiska områden som orsak till skolans kris.

Jan Nyblom

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!