Inställt: Seminarium, Granskning av 2020 för överförmyndare

Innehåll

Ett aktuellt webbsänt eftermiddagsseminarium för överförmyndare med tema granskning redovisningshandlingar men främst årsräkning som ska granskas under 2021.

Möjlighet finns att skicka in frågor på förhand. Detta görs i samband med anmälan. Medverkan från JO, SKR, överförmyndarverksamheter och troligtvis också annan myndighet.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och SKR:s ledningsgruppsbeslut genomför SKR fram till 30 juni 2021 inga utbildningar för fysiskt deltagande. Detta för att minska risken för covid-19 spridning. Om nya direktiv kommer under nämnd period kan SKR komma att ta nytt beslut i frågan.

Medverkande

 • Byråchef Carina Sjögren, JO
 • Förbundsjuristerna Lena Dalman, Kalle Larsson och Helena Linde vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 • Representanter från verksamheten
 • Ytterligare medverkande kommer tillkomma.

Program – preliminära programpunkter

 • Vad är en årsräkning?
 • Förvaltningslagen i praktiken (motivera beslut, om överklagan inkommer etc.)
 • När anses årsräkning vara inkommen. ”lex post nord”
 • Myndighetsroll. RF, FB. Objektivitet, legalitet. ÖF granskar, ställföreträdare redovisar
 • Länsstyrelserna. Riktlinjer & fokus för granskning
 • Vad tittar JO på?
 • Aktuella rättsfall
 • Praktiska tips
 • Tillkommande frågeställningar

Vid kl.15.45-16.30 hålls frågestund och redovisning av svar på inskickade frågor. Programmet uppdateras löpande.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!