IT-driftsutredningens delbetänkande och KLASSA version 4

Delta i konferensen (nytt fönster)

Innehåll

Nyheter i KLASSA version 4

Vi presenterar nyheterna i KLASSA version 4 som släpps i mars. Bland annat kan nämnas det informationscentriska perspektivet, där informationsmängder kan sättas i olika relationer, samt en helt ny modul för att stötta det viktiga riskanalysarbetet.

Information om Utredningen om betrodda tjänster

Sändningen avrundas med en kort information om Utredningen om betrodda tjänster (I 2020:01). Utredningen ska i sin delredovisning den 15 februari tydliggöra när avancerade respektive kvalificerade elektroniska underskrifter bör användas samt validering och bevaring av elektroniska underskrifter.

Medverkande

  • Lotta Nordström, cio, SKR
  • Thomas Nilsson, Certezza
  • Andreas Dahlqvist, Certezza
  • Jonas Nilsson, informationssäkerhetsspecialist, SKR
  • Greger Westberg, Certezza.

Bakgrund

Fredag den 15 januari lämnar IT-driftsutredningen (I 2019:03 ) sitt delbetänkande med ett huvudsakligt fokus på den offentliga förvaltningens rättsliga förutsättningar för att utkontraktera it-drift till privata leverantörer med bibehållen säkerhet. Delbetänkandet innehåller bland annat förslag på författningsändringar och ett antal klarläggande kring det som diskuterats en längre tid som exempelvis röjandebegreppet.

Det strukturerade informationssäkerhetsarbetet är en väsentlig del i all informationshantering, oavsett om it-driften utkontrakteras eller ej.

I ett led att stötta medlemmarna tillhandahåller SKR verktyget KLASSA som syftar till att stötta i informationsklassificeringen och ge förslag på lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder i relation till informationens skyddsvärde.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!