Jag har utmanats i frågor baserad på ”reell kompetens” vs studier!

Jag tar upp läsarfrågor nu för att jag har skrivkramp!

Skrivkramp innebär att hjärnan ”rebootar”! Gammal information ska sorteras och packas ihop till små fina skattkistor med nycklar som aktiveras av sinnesförnimmelser. Jag är tekniskt sett ”off grid” för tillfället!

Jag har tidigare fått frågan i flera år faktiskt, ”hur användbara är mina tillryggalagda studietimmar”?

Svar:

Kanske så mycket som 98% av mina studier utanför Högskola eller Universitet är i samband med eller pg a samtida arbetsuppgifter!

0,6% är ren överkurs (högskola eller universitet) och 1,4% rent intresse!

Så hur pass användbara mitt totala antal studietimmar är efter nästan 30 år handlar om ”hur mycket kunskap arbetsgivaren efterfrågar” och på vilket sätt jag har använt t ex ”kommunikation via pilotradio” för mig själv.

Att jag har ”pilot-radio-cert” kan verka som överkurs för en privatperson om jag inte samtidigt har forskat i hur det kommer sig att flygplan försvinner från radarn.

För mig är det en naturlig vidareutbildning då jag vet att satelliter fotografer 1/4 av jordens yta var 30e sekund. Hur kan man tappa bort ett flygplan då?

Självklart måste jag veta genom egen fakta (även om jag fejkat mig in på en kurs eller utbildning) hur allt hänger ihop! Det handlar inte om mig, men varje person som dör och varje person som förlorar en anhörig!

Som försvar, jag har klarat av även utbildningar jag har fuskat mig in på! Detta påvisar en kompetens att dra någon som helst slutsats, även om jag inte är fullärd!

Målet har alltså varit att ge professionella svar oavsett vad jag har jobbat med. Jag har inte under några omständigheter använt toppstyrning genom kunnande för att markera makt.

Jag tror på den fria viljan och individens egen förmåga att nå resultat.

Genom min tillgodogjorda kunskap och erfarenhet lägger jag mig istället på en undernivå och hintar om annars ej synliga vägar. Tanken bakom detta är att alla är barn från början oavsett ålder.

För mig personligt har antalet studier endast varit negativt, likaså min förmåga att dra slutsatser. Jag har aldrig i första hand agerat för egen vinning.

Vad det gäller reell kompetens hamnar kunskapen i underläge mot den formella titeln. För många är detta negativt och en möjlig orsak till lågkonjuktur, men för andra är det en trygghet och säkerhet att garantera statens regelförfattning.

Jag upprepar ett uttalande från Silbersky, ”regler är en hänvisning mot att gå rätt väg, till dess denna punkt förstör”! Det betyder att även om den utsatta farten på E4-an en måndagsmorgon är 90 km/h, så visar verkligheten att detta inte är möjligt vid trafikstockning. Ska då alla bilar beläggas med parkeringsböter på motorvägen och miljöbrott för stillastående fordon med motor igång, i tätbebyggt område?

Det vi läser eller studerar kapslas in i hjärnan som små skattkistor med information. Dessa små skattkistor öppnas och aktiveras vid behov. Alla lider så tillvida av någon form av skriv- eller berättarkramp.

Mitt primära mål som manipulativ, har varit att hitta aktivatorn hos varje människa jag har haft äran att diskutera med och även legalisera tillkortakommanden, som en del av något mycket större!

Det rymmer nämnligen en liten hjälte i varje person och att hitta hjälten för mig är nästan magiskt! -Det finns inget någon säger som jag inte hör!

Vad det gäller reell kompetens vs studier, slår den ena alltså ut den andra genom endast den faktiska kompetensen. Det betyder att jag eller någon annan inte har fel förrän rätt har bevisats.

Dvs, reell eller formell kompetens är ointressant till bevisad motsats! Låt inte något ligga som en garanti för ett lyckat resultat! -Och framförallt låt inte formell kompetens leda din upplevelse av rätt och fel!

Om det inte gäller forskare för vaccin, eller?

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!