Kollegialt stöd – hur kan jag som verksamhetschef / HR-expert skapa förutsättningar?

SKR bjuder in till ett webbseminarium om kollegialt stöd. Medarbetare i kommuner och regioner har under pandemin exponerats för nya situationer och i flera fall en högre arbetsbelastning.

Vi har bett ledande forskare och experter att berätta om kollegiala stöd, hur och varför det kan vara värdefullt under pandemin och konkreta tips på hur man kan skapa förutsättningar för kollegialt stöd på arbetsplatsen. Vi kommer även få höra goda exempel från kommuner och regioner hur man kan arbeta med de här frågorna i verksamheten.

Preliminärt program

Välkomna och introduktion till kollegialt stöd

Ing-Marie Wieselgren, SKR.

Forskare berättar om kollegiala stöd utifrån sin forskning och delar med sig av konkreta råd

  • Alexander Wilczek – forskar om stress, tidigare verksamhetschef Ersta psykiatri.
  • Gunnel Hensing – forskar om psykisk ohälsa och sjukfrånvaro vid Göteborgs universitet.
  • Henrik Loodin – forskar om kollegial handledning vid Lunds universitet.
  • Maria Niemi – forskar om interventioner för social hållbarhet, stress, depression och ångest vid Karolinska institutet.

Fler presentatörer kan tillkomma. Moderator är Ing-Marie Wieselgren, möjlighet finns att ställa frågor.

Paus

Exempel på verktyg och stöd för HR-experter och verksamhetschefer

  • Kollegiala stödpar – Ing-Marie Wieselgren SKR.
  • Suntarbetsliv.

Goda exempel från kommuner och regioner

  • Kollegial handledning – Agneta Kallstenius och Eva Svalin Helsingborg stad.
  • Digitala reflektionsgrupper – Jill Braun (leg läkare spec. psykiatri) och Bo Vinnars, Stockholms universitet.

Fler exempel kan tillkomma.

Efter avslutad sändning finns möjlighet till samtal i mindre grupper för de som önskar.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!