Kriminella kan skydda molntjänster innehållande bevis

Jag läste rubriken (om brott och molntjänster) igår också men lyckades sova bort större delen av dygnet, så det blev “inga barn gjorda igår inte”!

Sveriges Radio och Aftonbladet skriver om Norges kritik mot sverige och jag tänkte “herregud” själv igår. Men under första kisspausen på morgonen tänkte jag lite bredare. Genom att tillåta intrång över gränserna på molntjänster kommer även folks bankkonton att tillhöra svensk myndighetsinsyn.

Den här diskussionen hänger även ihop med Encrochat-målet, där försvarsadvokaten Thomas Olsson har ett starkt skäl att ogilla rättegångarna mot de krimininella. Jag ger er lite bakgrund och en möjlig fint runt den svenska lagen som kan hjälpa polisen! Först lite uppvärmning:

Det är bra med nya lagar som ger rätt att gå in i molntjänster när miljardärer med offshore-bankkonton för över skattepengar till en paradisö, men mindre bra när Lill-Pelle som jagas av Kronofogden efter skillsmässa, som sov de första 3 månaderna i en trappuppgång som luktade kiss i Södertälje, får kontot med 3000kr på, tömt av svenska myndigheter som inte alls tycker han borde få en rimlig chans.

Svenska myndigheter tycker att folket ska göra rätt för sig oavsett det är humant eller inte, men det tycker inte jag! Jag har bokstavlig sett folk tömma lägenheter på saker medan liket fortfarande ligger och kallnar, först till kvarn liksom. Jag har sett kommunanställda neka en kvinna ambulans för incidenten var på deras lunchtid, jag vet att inom svensk media fungerar endast nepotism, inom politiken – svågerpolitik och de rika räddas av de rika.

Ett sådant drag kan göra att många, orättvist dömda av Kronofogden vars skuld och räntor aldrig försvinner och dödar människans livsskraft, blir helt apatiska till att dra sitt strå till samhällsstacken. Känn hur örfilen bränner till. Vi vet alla att nästan alla har ett litet offshorekonto (i Europa dock) med ett par tusenlappar på, just för att vi litar inte på att vårt eget land inte snor brödfödan från oss. Hemskt att Sverige skulle göra något sådant, men sant!

Så jag är inte helt bekväm med att vårt rikes intelligence lagar plötsligt kan gälla skattemyndigheten eller Kronofogden i uppdrag från regeringen. De vill ändå inte granska sig själva eller Näringsslivets ägare, det skulle istället bli hundratusentals småkonton som länsas för övrigt fattiga. -Don’t blame me for telling the truth, you made up the rules!

Men som i alla historier finns det fler aspekter. Jag gillar inte att brottslingar får behålla ex nakenbilder på sina offer då de ligger på en molntjänst. Problematik:

  • Bilder med sig själv på

GDPR (ref:Svensktfotografi)

Denna nya lag om hantering av personuppgifter och som började gälla 25 maj 2018. GDPR gäller dock inte för privatpersoner i det de gör i sin privata sfär. Denna övergår dock i offentlig när bilder publiceras på sociala medier.

Eftersom bilder kan vara personuppgifter, påverkas även fotografering av GDPR. En personuppgift är allt som går att koppla till en person och som bidrar till att identifiera den personen. Om det finns personer på en bild är det alltså en personuppgift om man kan se vilka personerna är. Det behöver inte vara en omedelbar igenkänning. Den kan komma senare med exempelvis ansiktsigenkänning på Facebook.

Lagen reglerar allt som görs med personuppgiften. När man tar en bild innebär det en registrering av en personuppgift. Den är ju nu lagrad digitalt. Hela den fortsatta hanteringen kräver samtycke från den person som fotograferats, avtal eller något som kallas intresseavvägning.

Samtycke innebär att den som blir fotograferad ger sitt tillstånd. Enligt GDPR, ska samtycke ges ”genom en entydig bekräftande handling som innebär ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registrerades sida om att denne godkänner behandling av personuppgifter rörande honom eller henne”. Detta behöver inte vara skriftligt.

Ett avtal kan träffas då någon beställer en fotografering, till exempel ett porträtt eller en bröllopsfotografering. Då avtalas också om hur bilderna ska få användas. Vid ett bröllop är det lite mer komplicerat när det är många personer närvarande. Det är inte möjligt att fråga var och en om samtycke. Avtalet är ju bara med dem som beställt fotograferingen. Detta kan lösas med ett tydligt anslag vid ingången om att fotografering kommer att ske och att det förutsätts att alla som befinner sig i lokalen har gett sitt samtycke eller annars meddelar fotografen.

Intresseavvägning är aktuell då det varken finns ett samtycke eller avtal. Avvägningen handlar här om att väga det egna intresset mot att behandla personuppgifterna om den person det gäller. Det handlar om det av någon anledning kan vara viktigare att behandla bilderna än att den personliga integriteten bevaras hos dem som syns på bilderna.

GDPR är en EU-lag som gäller för alla medlemsländer. Men på nationell nivå finns möjligheter att göra inskränkningar i lagen. I Sverige innebär det att allt som omfattas av Tryckfrihetsförordningen (TL) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) faller utanför GDPR. Men också behandling av personuppgifter som sker utan koppling till TF och YGL undantas om syftet är journalistiskt, konstnärligt, litterärt eller akademiskt skapande.

Det går alltså att fortsätta med ”street” och annan fotografering på allmän plats om bilderna är avsedda för konstnärliga ändamål eller omfattas av TF eller YGL.

Den nya lagen gäller inte bara för de bilder som fotograferats efter den 25 maj 2018, utan även alla tidigare bilder som finns sparade digitalt och föreställer nu levande och identifierbara personer. Om dessa bilder är resultatet av konstnärlig verksamhet eller har ett journalistiskt ändamål gäller inte GDPR heller för dessa bilder. Om samma bilder skulle komma till användning i kommersiella sammanhang kan en situation uppstå då GDPR gäller, vilket innebär att det krävs avtal eller samtycke.

Med GDPR kan man alltså be om underskrift från t ex offer för sexbrott att väcka åtal för innehav av olagliga bilder först för att komma åt kontot som lyder under GDPR och därmed först fastställa brottets egentliga storlek i det andra åtalet gällande övergrepp istället för som nu, offrets vittnesmål endast.

Nr 2 som jag tänker även skulle kunna gälla i fall som Encrochat, är att eftersom brotten planerades i det land servern ligger enligt svensk lag, så borde de involverade kriminella arresteras i det land/länder diskussionen fördes och Sveriges polis får begära utlämnande (fast de redan bor i Sverige). Det torde gå utan att försvaret kan ogiltigförklara rättegången mot de skyldiga, då det som nu är efter Fransk razzia på en “domän”, id est misstänkt “fastighet” blir ett brott i ett annat land.

(Läste just att så hade polisen i Encrochatfallet redan gått tillväga så ⬆ , nåväl vi fortsätter…)

Likväl som om några åker till Turkiet och planerar mord i Sverige och Turkisk polis upptäcker det planerade brottet. Eftersom fransk polis sökt i ett nätverk krävs det en utredning i Sverige för att ta reda på om de svenska kriminella även planerade terrorattacker i Frankrike. Allt annat som framkommer vad det gäller planerade brott i Sverige går ju självklart inte att förbise då även denna rättegång kan bli två!

/Christine

https://sverigesradio.se/artikel/hard-kritik-mot-polisens-succeinsats-urskillningslos-massavlasning

https://sverigesradio.se/artikel/polisen-borde-fa-tillgang-till-molntjanster

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!