Krislösning för exportföretag förlängs

Exportkreditnämnden (EKN) förlänger sina stödåtgärder för att underlätta för exportföretag under pandemin. Det handlar bland annat om att underlätta rörelsefinansiering från bankerna där EKN täcker 75 procent av bankernas risk. För små och medelstora företag är risktäckningsgraden 80 procent.

”Vår rörelsekreditgaranti ger många företag den livlina de behöver. Inga exportföretag får försvinna på grund av brist på extern finansiering, vilket alltför många gjorde under finanskrisen”, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör på EKN, i ett pressmeddelande.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!