Kronoparken har lägst andel vaccinerade

Kronoparken är den stadsdel i Karlstad med lägst andel som fått den första vaccinsprutan.

Lyssna: Få vaccinerade Kronoparken

  • Kronoparken är den stadsdel i Karlstad som har lägst andel vaccinerade mot covid-19, 20 procent har hittills fått första sprutan jämfört med 39 procent i hela kommunen, enligt siffror från Region Värmland och Folkhälsomyndigheten.
  • En rapport från Folkhälsomyndigheten visar att andelen som vaccinerar sig mot covid-19 är lägre bland utrikesfödda och Kronoparken har en större andel utrikesfödda än kommunsnittet. 
  • Men Noorihe Halimi, verksamhetsutvecklare på ”Tillsammans Karlstad” känner inte igen den bilden och tror att förklaringen är Kronoparkens förhållandevis unga befolkning,  som ännu inte erbjudits vaccin.

P4 Varmland
p4varmland@sverigesradio.se

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!