Låg smitta inom omsorgen: “Personalen gör ett bra jobb”

Smittspridningen är sedan en tid tillbaka hög i Halland och i Laholms kommun. Trots det är det få konstaterade fall i kommunens äldreomsorg och LSS-verksamhet för tillfället. I skrivande stund finns sex konstaterade fall av covid-19.

Smittan är låg inom Laholms kommuns omsorgsverksamhet.Bild: Arkivbild

Den senaste fullständiga rapporten från Folkhälsomyndigheten är från vecka 53. Under de veckan hade Laholms kommun flest smittade i länet per 10 000 invånare (71 stycken) efter Halmstad (78).

I andra kommuner i länen har smittan fått fäste i de olika omsorgsformerna. Kungsbacka har fått godkännande av Folkhälsomyndigheten att införa tillfälligt besöksstopp på sina särskilda boenden och Falkenberg har begärt att få samma sak.

Ett besöksstopp är dock inte aktuellt i Laholms kommun för tillfället. Det finns konstaterad smitta hos två personer på kommunens äldreboenden, två inom hemtjänsten och två i LSS-verksamheten.

Totalt är 120 personer inom omsorgen smittade i länet. Laholms kommun har alltså i jämförelse en låg smitta inom verksamheterna.

– Att vi uppnått detta beror på att personalen gör ett jättebra jobb. De är noga med att använda skyddsutrustning, att den används på rätt sätt samt att de strikt tillämpar basala hygienrutiner. Sammantaget gör detta att coronasmittan kan hållas i schack, säger Kristina Isaksson, verksamhetschef för äldreomsorgen och LSS, till kommunens hemsida.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!