Länsstyrelsen godkänner bygglov av moské

Lyssna: Ja till bygglov för moské på Rud

  • Länsstyrelsen har idag godkänt bygglovet för ett moskébygge på Rud i Karlstad.
  • Stadsbyggnadsnämnden på Karlstads kommun beviljade i november bygglov för moskén, men beslutet överklagades på grund av att möjligheten till parkering ansågs för dålig.
  • Nu avslås överklagan av länsstyrelsen men beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Nyheter P4 Värmland
p4varmland@sverigesradio.se

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!