Lärare avråds från att använda munskydd

I slutet av förra veckan rapporterade P4 Halland att lärare och personal på Halmstads kommunala grund- och gymnasieskolor inte får använda munskydd.

Så länge Folkhälsomyndigheten inte rekommenderar munskydd, resonerade man, är det inget som säger att de bör användas i skolan. Vidare hänvisade kommunen till att det blir en fråga om arbetsgivaransvar när man inte vet hur munskydden tas om hand eller med vilken frekvens de byts ut eller tvättas.

Beslutet möttes av hård kritik av bland annat Lärarförbundet i Halmstad som kallade förbudet absurt, och senare under lördagen backade kommunen och meddelade att egen skyddsutrustning bland skolpersonal tillåts.

Men diskussionen om munskudd i skolmiljö forsätter och fler kommuner kan nu komma att införa förbud. I ett internt brev inom Alingsås kommun, som DN tagit del av, står det att medarbetare undanbedes från att använda privata munskydd under arbetstid eftersom ”det är viktigt att munskyddet inte försvårar kommunikationen med kollegor, elever eller andra personer”.

Helena Balte, förvaltningschef, barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås, betonar att formuleringen är skriven till hela kommunen och att varje förvaltning gör ett förtydligande om vad det innebär för respektive verksamhet.

– Det är visir som är den skyddsutrustningen som vi använder i förstahand. Men när det behövs kompletterande munskydd så gör vi det. Och när vi konstaterar att det är det vi ska ha så är det arbetsgivaren som köper in det, det behöver man som medarbetare inte köpa själv.

Men om det inte tillåts att ta med egen skyddsutrustning och arbetsgivaren inte heller tillhandahåller det, får inte det samma resultat som ett förbud?

– Fast det är där jag har gjort bedömningen att vi lägger stor vikt vid riskbedömningarna som leder fram till att då köper arbetsgivaren munskydd och då får man i så fall använda det. Det är inte något förbud mot munskydd men man har en dialog med sin chef, man gör en riskbedömning och sedan köper arbetsgivaren in det, säger Helena Balte.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande. Foto: Anders Wiklund/TT

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand säger att man på förskolenivå tidigare har krävt att skyddsutrustning tillhandahålls. Man lutar sig där mot en dom från Arbetsmiljöverket i november, där verket gått på skyddsombudets linje och krävt att personal fått tillgång till munskydd av typen IIR samt visir.

Lärarförbundet efterlyser nu mer lyhördhet från arbetsgivarna.

– Vi menar att vi redan är i en så tuff situation och att då behöva strida om den här typen av frågor är rätt befängt. Man ska självklart vidta alla åtgärder för att förhindra att lärare och skolledare smittas på jobbet, säger hon.

En inte ovanlig reaktion från lärare, säger hon, är att medarbetare känner sig osäkra över att gå till jobbet.

– Arbetsgivaren är arbetsmiljöansvarig och under en pandemi ställs det på sin spets. Dels är man ansvarig för att de åtgärder som FHM går ut med faktiskt efterlevs och där finns det en hel del övrigt att önska. Det krävs att man gör en bedömning av risken och märker man i den typen av bedömningar att det råder en stor oro bland medarbetarna och att den oron skulle kunna vändas genom att erbjuda skydd för de som vill då är det faktiskt ett arbetsgivareansvar.

Nils Kaiser, covidsamordnare på grundskoleförvaltningen i Göteborg.
Nils Kaiser, covidsamordnare på grundskoleförvaltningen i Göteborg. Foto: Göteborgs stad

I Göteborg har Lärarförbundet sedan tidigare krävt skyddsutrustning för alla lärare i skolan, medlemmar eller inte, och lämnat in en förhandlingsframställan till grundskoleförvaltningen. Nils Kaiser, covidsamordnare på grundskoleförvaltningen, säger att man ännu inte gått igenom den tillsammans med Lärarförbundet men att diskussionen frågan om munskydd fortsätter.

Grundskoleförvaltningen, säger han, har varit tydlig med att det inte är aktuellt med något förbud och att de som vill ha ett munskydd får det.

– Vi arbetar inte med förbud i frågor. Det är klart att om det kommer någon medarbetare med munskydd så tar chefen ett samtal med den och resonerar varför man vill ha munskydd och om medarbetare vi har kvar det så får man det, säger Nils Kaiser.

Läs fler nyheter från Västsverige.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!