Lärare jobbar med kunskap varje dag

Mellanstadielever årskurs 6 jobbar med att söka via dator i den digitala Nationalencyklopedin tillsammans med manlig lärare i klassrum. Foto: Alexander Olivera / TT

Med jämna mellanrum höjer karriärfokuserade politiker sina röster och uttalar sig i frågor de har många åsikter men ack så liten kunskap om. Dessvärre är det oftast skola och utbildning som drabbas av dessa lesserwissers.

2 januari hade vi en käck oppositionspolitiker som på Nerikes Allehandas debattsida hojtade om att: ”Vi måste se till att skolor fokuserar på sitt kunskapsuppdrag. Vi behöver prata om vad som händer i klassrummen. Hur vi skapar studiero, trygghet och ett klimat för inlärning och kunskap.”

Snälla nån, det är precis vad vi arbetar med på Sveriges största arbetsplats. Varje dag. Året om. Det finns därtill kilometervis med avhandlingar, forskning och belagd erfarenhet som vi pedagoger och skolledare stundligen använder oss av. Sluta med dessa svepande utspel som inte bidrar till annat än att ge en bild av skolan som en plats där ufon arbetar. Jag och mina kollegor har sannolikt fler års studier och mångfaldigt högre kunskapsnivå än vad denna och andra käcka skolpolitiker besitter.

Välkomna att besöka oss, initiera och hålla i en dialog med utbildningsväsendet, och se framför allt till att vi får de förutsättningar (läs ekonomiska) som vi behöver. Det senare enklast gjort genom att eliminera möjlighet till vinstuttag i de så kallade friskolorna, och låta våra skattemedel gå till vad de är avsedda för. Inget mer. Stort tack.

”Trött pedagog som älskar sitt arbete”

Örebro

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!