Lärarförbunden: Bra att ställa in proven

Av: TT

Publicerad: 15 december 2020 kl. 11.04

Skolverkets beslut att ställa in de nationella proven till vårterminen välkomnas av de båda lärarförbunden.

– Det är ett klokt beslut, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Proven ställs in för att elever och lärare i stället helt ska kunna fokusera på undervisningen under våren, som varit starkt påverkad av pandemin.

Beslutet omfattar grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Undantag görs för proven i årskurs tre i lågstadiet, eftersom de där anses särskilt viktiga för att följa elevernas lärande. Lärarna i årskurs tre behöver dock inte rapportera in resultat till Skolverket.

Tidigt besked

Åsa Fahlén tycker det är bra att beskedet kom så pass tidigt, och jämför med hur det var i våras när beslutet om att ställa in proven kom i mars.

– För lärare som hade räknat med proven och tänkte att de var en viktig del var det svårt att ställa om då. Därför är det så viktigt att man ger lärare framförhållning om man ska göra det här stora ingripandet.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand säger att dagens besked är viktigt, och understryker att förbundet krävt att alla arbetsuppgifter som inte har att göra med direkt undervisning skulle prioriteras bort eller ned. Nationella prov till våren hade bara lett till ännu mindre undervisningstid än vad pandemin redan lett till, säger hon.

– De nationella proven är en stor apparat och enormt tidskrävande för varje skola, och innebär att en stor del av undervisningen försvinner för eleverna, säger hon.

Bra att använda proven

Både Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén tycker även att beslutet att tillgängliggöra proven för lärare och skolor som ändå vill använda dem är ett bra beslut.

– Smittspridningen ser ju olika ut i landet. Om man då som lärare kan göra bedömningen att man kan få ett rättvisande resultat utifrån klassens förutsättningar kan man ändå använda proven som en del i sin bedömning. Och det tror jag att många kommer att göra, säger Åsa Fahlén.

Det viktiga är att det inte blir obligatoriskt och att resultaten inte behöver rapporteras in till Skolverket, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Det är klokt inte bara ur arbetsbelastningssynpunkt, utan också utifrån det faktum att många elever har hög frånvaro och många lärare har varit sjuka under året. Det är bara att inse att det här läsåret är starkt påverkat av pandemin och dess konsekvenser, säger hon.

PODD Vaccinfrågan: Så kan det funka i regionerna

Aftonbladet Daily med Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare i Region Örebro.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇ Klicka på Lyssna-knappen

Publicerad: 15 december 2020 kl. 11.04

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!