LARS STRÖMAN: Avstängd ström i hyreshus i Ställdalen – dåliga hyresvärdar får härja fritt allt för länge

Lagen föreskriver tvångsförvaltning av hyreshus som missköts. Men att tillämpa lagen kan många gånger ta för lång tid och bli för krångligt.

Det var tidningen Hem & Hyra som först kom med nyheten om den avstängda strömmen i ett hus i Ställdalen. Elnätsbolaget beslöt sedan att sätta på strömmen igen, av hänsyn till hyresgästerna.

Men faktum kvarstår: Ägaren till husen betalade inte räkningen.

Miljö- och byggnämnden i Ludvika utfärdade för ett par år sedan flera vitesförelägganden till samma bolag för sättet att sköta hyreshus i Blötberget. Även hyresgästerna i Blötberget var på väg att förlora strömmen.

… när värmesystemet brakade ihop i huset i Ställdalen blev lösningen att ställa ut elektriska element i lägenheterna …

Det vanliga är ett hyresgästerna har egna elavtal. Men när värmesystemet brakade ihop i huset i Ställdalen blev lösningen att ställa ut elektriska element i lägenheterna – och hyresvärden tog över alla elkostnader.

Det finns en lag som heter bostadsförvaltningslagen. Den säger att hyresnämnden kan besluta om tvångsförvaltning av ett hus om ägaren förvaltat huset ”på ett sätt som inte är godtagbart för bostadshyresgästerna”. Så långt låter det bra.

Det krävs också att det finns någon som är intresserad av bråka i ärendet.

Men proceduren är rätt krånglig. Då ska ägaren till huset skicka ett skriftligt avtal till hyresnämnden med ett så kallat förvaltningsåtagande. Hyresvärden har möjlighet att begära anstånd. Och under alla omständigheter ska hyresvärden få yttra sig i frågan. Det krävs också att det finns någon som är intresserad av bråka i ärendet. I det här fallet Samhällsbyggnadsförvaltningen i Bergslagen.

För en byråkrat på den berörda förvaltningen är Ställalen en avlägsen by i Bergslagen.

… när kylan tränger in i huset kan du inte vänta på några veckors handläggning.

Men för hyresgästen i det berörda huset är problemen högst närvarande. När du inte kan sätta på plattan för att laga mat och när kylan tränger in i huset kan du inte vänta på några veckors handläggning. Så bostadsförvaltningslagen är inte tillräcklig. Indikationerna att något inte står rätt till i det berörda bolaget har funnits länge.

Riksdagen har i princip beslutat att en fastighetsägare inte ska få sköta en fastighet på ett sätt som ”som inte är godtagbart för hyresgästerna”. Där har lagstiftaren satt en gräns. Men förmågan – eller viljan – att tillämpa detta är minst sagt sval. Sådant kan leda till att människor vänder sig bort från samhällets institutioner. Det är riktigt illa!

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!