LEKEBERGS ÅRSKRÖNIKA: Årets Skolskjutsbråk► Namninsamling och överklaganden

Skolskjuts vid Lekebergsskolan.

Cirka 500 skolbarn av totalt 1 000 i Lekeberg behöver skolskjuts som de måste ansöka om.

Inför höstterminen fick ett 40-tal avslag av olika anledningar sedan kultur- och bildningsnämnden stramat upp tolkningen av skolskjutsreglerna.

”Vi har en budget att förhålla oss till och det kan röra sig om flera miljoner när man inte följer reglementet”, sade Berth Falk, ordförande i nämnden.

Många vårdnadshavare överklagade avslagsbesluten till förvaltningsrätten.

I juni startade 10-åriga Holly Larsson en namninsamling. Hon skulle tvingas byta skola för att få skolskjuts till Lekebergsskolan eftersom familjen flyttat. Hon lämnade över namninsamlingen till nämnden.

Det blev även föräldraprotester kring vägar som de betraktar som trafikfarliga men kommunen gör en annan bedömning och nekar skolskjuts. Även de ärendena överklagades.

Ett extra nämndmöte i början på augusti slog fast att reglementet ska följas men oppositionen ville då att de som överklagat ändå skulle få skolskjuts under överklagandetiden. Detta avslogs av majoriteten.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!