Löfven och Tegnell pressades om strategin

Är man statsminister har man det yttersta ansvaret för regeringens agerade – en skyldighet som väger extra tungt under en pandemi, sade Stefan Löfven i SVT:s Agendas två timmar långa utfrågning på söndagskvällen om hur Sverige tacklat coronakrisen.

Statsministern och statsepidemiolog Anders Tegnell fick flera frågor om varför Sverige inte införde hårdare restriktioner för att bromsa smittspridningen.

– Jag vill påstå att vi hade hårda restriktioner till exempel i våras och det gav ju resultat, vi kan se hur smittspridningen bromsas upp rejält under halvårsskiftet, sade Löfven.

Strategin var att begränsa smittspridningen så mycket som möjligt, fortsatte han.

– De åtgärder som vidtogs var inga ordinära åtgärder utan det var ganska hårda åtgärder som begränsade människors rörlighet och i övrigt begränsade samhällets aktivitet.

Socialminister Lena Hallengren (S) gav inget rakt svar på vad hon kunde gjort annorlunda.

– Jag tycker den frågan är snudd på omöjlig att svara på. Om jag visste att det fanns en åtgärd som vi hade kunnat vidta som hade givit maximal effekt – och som vi hade avstått ifrån, så hade jag ångrat det.

Andra länder som Tyskland och Finland införde hushållskarantän i våras när smittspridningen ökade. Men Sverige gjorde det först i oktober (för barn i december). Varför dröjde det så länge? frågade SVT:s utfrågare statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Vi hade långa diskussioner om vilka åtgärder som var viktiga, och det kom inte upp som en av de prioriterade. Det var hela tiden att hålla avstånd, hålla sig hemma om man var sjuk, försöka jobba hemifrån. Att hålla avstånd är den grundläggande biten, som ju är den enda som egentligen kan hjälpa oss.

Tegnell sa att man inte vet vilken effekt stora nedstängningar, ”lockdowns”, har.

– Vilken form av lockdown hade vi kunnat göra i Sverige och vilken effekt hade det haft? Det som är klart i dag är att de kostar väldigt mycket.

Statsepidemiologen försvarade även sitt uttalande den 12 mars då han sa att det inte var lönt att testa alla som blev sjuka.

– Vid det laget hade vi inte kapacitet att testa alla, utan då var man tvungen att prioritera att testa dem som kom till sjukvården vilket är det absolut viktigaste, för att i sjukvården måste man verkligen veta vilka som har covid-19 och inte, så man kan bedriva en så säker vård som möjligt.

Testkapaciteten var begränsad i pandemins början – beslutet togs därför i samråd med regionerna, enligt Tegnell.

– Deras bedömning var att de inte hade resurser längre att testa annat än i första hand de som kom till sjukvården och till viss del också äldrevården

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!