Lönepolitisk grundkurs

Innehåll

Under kursen får du grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren. Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå.

Kursen innehåller bl.a. följande:

  • Den lokala lönebildningen och strategiskt lönepolitiskt arbete
  • Genomgång av löneavtalens konstruktioner
  • Innebörden av och förutsättningar för att använda olika förhandlingsordningar

Information

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till utbildningen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna. För att kursens interaktiva inslag ska fungera tillfredställande under dagen, avser varje anmäld plats en deltagare.

Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar.

Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens.

Föreläsare

Föreläsare är förhandlare från förhandlingssektionen på avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!