Malmö får ett romskt minnesmärke

Malmö får ett romskt minnesmärke

Den romska befolkningens historia ska få ett monument i Malmö. Samma sorts minnesmärke som finns på fem andra platser i Skåne ska nu även uppföras på Limhamnsfältet.

På stranden i Kivik står ett liknande minnesmärke som det som nu planeras för Limhamnsfältet.Bild: Torkel Edenborg

Arkelstorp, Degeberga, Kivik, S:t Olof och Bromölla. Skånska orter med en historia där romska grupper haft läger eller arbetat. På just dessa orter finns idag också ett rostfärgat minnesmärke med insamlade berättelser om just den romska historien på den platsen.

Sedan våren 2020 har det pågått en diskussion mellan Malmö stad och RIKC (Romskt informations- och kunskapscenter) om att uppföra ett liknande monument i Malmö. Nu är beslutet att fattat att det ska placeras ett minnesmärke på Limhamnsfältet. Tidigare har det diskuterats att förlägga det till Folkets park eller på Mölleplatsen.

Minnesmärket ska komma på plats redan under 2021 och nu håller RIKC i en insamling av berättelser som ska vara klar den 31 januari och därefter sker en urvalsprocess.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!