Markanvisning, Exploatering och Hyresundantag – frågor om LOU och fastigheter

Innehåll

SKR inbjuder till en förmiddagskurs där vi fördjupar oss i frågor kring hyresundantaget i LOU och hur/om LOU ska tillämpas vid exploatering. Kursen tar framförallt upp frågor av juridisk karaktär.

Under halvdagen kommer vi gå igenom vad hyresundantaget innebär och var gränserna för dess tillämpning går. Vi kommer också att gå igenom vad som gäller avseende upphandlingsskyldighet för byggnader och anläggningar som genomförs inom ramen för exploateringsavtal samt markanvisningar.

Program

09.00-10.00 Hyresundantaget

  • vad det innebär
  • var går gränserna
  • hyresgästanpassningar och hyresvärdsupphandling
  • resp. byggentreprenad på annans fastighet.

10.15-11.00 Exploaterings- och markanvisningsavtal

  • innebörd
  • skillnader
  • statsstödsfrågor.

11.05-11.50 Upphandlingsfrågor vid exploaterings- och markanvisningsavtal

  • la Scala, Helmuth Muller, ankarbyggherre

11.55-12.15 Frågor

 

Medverkande

Kursledare är förbundsjuristerna Hampus Allerstrand, Magnus Ljung och Olof Moberg.

Hampus Allerstrand arbetar med rådgivning, skadestånds- och överprövningsmål.

Magnus Ljung arbetar med rådgivning, skadestånds- och överprövningsmål. Magnus var också expert i upphandlingsstödsutredningen och i överprövningsutredningen.

Olof Moberg arbetar med rådgivning inom fastighetsrätt, huvudsakligen med frågor inom plan- och byggområdet.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!