”Måste den bortgångnes aktier säljas?” Familjejuristen reder ut två nya läsarfrågor

Fotomontage

Fråga:

När den ene maken dör och båda makarna har aktier i företag, kan då den avlidnes aktier överföras till kvarvarande maken? Eller måste den bortgångnes aktier säljas vid bouppteckningen? Och måste i så fall eventuell skatt vid försäljningen betalas då, eller ska skatten dras vid deklarationen kommande år?

Svar:

När någon ärver en avliden kan man välja om man vill ta över värdepapper som fonder och aktier och fortsätta förvalta dem, eller om man vill sälja dem. Oavsett hur man väljer att göra ska det inte göras redan vid bouppteckningens förrättande. Utan det är när bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket och arvskiftet sätts igång som man kan fördela eller sälja värdepappren.

Det vanliga är då att man tar upp värdepappren till det värde de har, med avdrag av latent kapitalvinstskatt precis som du skriver. Dels för att veta vilket värde man egentligen ärver. Och dessutom, i det fall aktierna säljs, så att man vet hur mycket pengar som ska reserveras för skatten.

Skatten betalas inte in direkt utan vid deklarationen året därpå, så därför behöver man hålla undan en viss summa pengar till detta.

Det är en hel del praktiskt som ska lösas i samband med en persons död. ibland kan det bli aktuellt med ord som kapitalvinstskatt. Foto: TT

Fråga:

Jag och min bror har fått våra föräldrars sommarstuga som gåva. Nu vill jag och min man ta över stugan och vi funderar på hur man löser det ekonomiskt. Vi har tänkt att ta ut en värderingsman för att få ett marknadsvärde.

Det vi funderar på är vilka kostnader som ska beaktas vid köpet. Ska man dra av till exempel mäklararvode och reavinstskatt på marknadsvärdet?

Finns det andra alternativ för överlåtelse inom familjen?

Svar:

När någon som är delägare i exempelvis en sommarstuga ska köpas ut från den kan man komma överens om precis den lösning man tycker passar bäst. Om man har svårt att helt köpa ut någon kan man ge den som ska köpas ut en mindre summa pengar och låta personen nyttja sommarstugan vissa perioder om året. Man kan låta personen stå kvar som delägare trots att det bara är man själv som bor kvar, och sen låta den andra ta del av vinsten när det blir dags att sälja. Så länge alla är överens kan ni göra det på det sätt ni vill.

Men vanligast är nog som du skriver att köpa ut någon som om en försäljning skulle ha skett i dagsläget. Då utgår man ifrån marknadsvärdet och sen räknas eventuella framtida mäklararvoden och latent kapitalvinstskatt av. Detta för att inte du och din man ensam ska få stå för dessa kostnader när det blir dags för en försäljning i framtiden.

Samma andel som din bror äger av sommarstugan ska han få från summan ni räknar ut.

Sanna Wetterin, jurist på Fenix Begravning

Vill du också ställa en fråga till familjejuristen?

Då är du välkommen att mejla den till [email protected]. Självklart går det bra att vara anonym. Familjejuristen svarar på ett urval av de inkomna frågorna.

Sanna Wetterin är jurist på Fenix Begravning. Hon svarar på familjejuridiska läsarfrågor, till exempel om att skriva testamente, äktenskapsförord och gåvobrev, eller om att hantera dödsboet efter en avliden. Foto: Fenix Begravning

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!