Vad det är som konkret fattas i smittskyddsarbetet vet inte Kerstin Nilsson än. Det resultat som finns hittills är bara svaren på flervalsfrågor. Men i enkäten gavs också möjlighet att svara med fritext och egna exempel. En djupare analys av svaren ska göras.