Min religion är läskig, jag praktiserar Voodoo!

Jag har varit “Voodoo” eller Vodou så länge jag minns. Voodoo påminner i praktiken om ASA-tro eller Romersk/Grekisk mytologi där spår av Kristendom bakas in. Skillnaden mellan Voodoo och andra “religioner” är att Vodou känns i hela kroppen, det är en praktisering som namnger hormoner och signalsubstans till gudar eller helgon som framkallas i vårt sinne. Precis som i alla andra religioner finns olika grenar, varav Hoodoo är en.

Hur Hoodoo uppstod är jag inte helt på det klara med, jag själv är “Voodoo” och inte Hoodoo, där utövaren använder sig av dessa kroppsliga fenomenen och själar för att skapa problem åt andra.

Jag praktiserar istället Haitisk Voodoo eller urgammal Polynesisk Voodoo en gren som Maorierna också härstammar från.

The Maoris believe in gods which represented the sky, earth, forests, and forces of nature. The Maori people also believe that the spirits of their ancestors could be called upon to help them in times of need or war.

African Vodou masks

Maori Tiki mask

Mycket påminner om varandra och maskerna i både Voodoo och Maori (tikis) är sammma som stenarna på Påskön. Voodoo har oförtjänat dåligt rykte och gick nästan sammma öde till mötes som ASA-tron. Bilden under är masker från Uppåkra och ca 800 år efter Kristus.

ASA

Varför jag aldrig fann mig bekväm med traditionsvanlig religion är för att monoteism tar bort människans förmåga att styra sitt eget öde. Varför just Voodoo? För att förklara det måste du först ta bort bilden i ditt huvud på Voodoo som mörkrets krafter där någon offrar getter med blodet sprutande. I ren konkurrens till främst Kristendom byggdes vanföreställningar upp för att svartmåla folkets tro “paganism” av korsfarare och missionärer. Skulle vi omvandla dåtidens jakt på att bygga upp nya religioner med kyrkliga envåldshärskare (Guds sändebud), så skulle det motsvara Google reklamkampanjresurser i ett nytt VR-spel. Det nya spelet skulle ha nått varenda människa globalt på en månad och den enda återförsäljaren är Google.

Varför en alternativ religion om en vanlig inte duger? För att poängen med dessa mytologier är att de gör oss som individer starkare mentalt. Till skillnad från många “vanliga religioner gör riktig Voodoo människan till en del av naturen där den hyllas. Inga offer av levande varelser, den där vanföreställningen är konkurrensen som talar och människans svaga sinne som lyssnar.

Att praktsiera Vodou, Maori, ASA-tro, Grekisk/Romersk mytologi, Native Indian American religion eller en liknande polyteistisk/henoteistisk/animistisk/shamanistisk/panteistisk tro, är att stärka det egna sinnet med hjälp av “riktig” magi.

Indiansk Totem

Vad är riktig magi? Det jag menar med riktig magi är samma praktisering de Buddhistiska munkarna gör genom meditation eller vi i Sverige praktiserar med beteendeterapi – same same but different! På så sätt är de här “religionerna” betydligt större för den enskilda individen än vad monoteistisk religion är. För mig är alla mytologier sprugna ur samma källa och kan man en är man hemma överallt. Detta är inte faktumet med de olika religionerna som förföljer och försöker eliminera andras tro i jakten på den enda sanna guden.

Tibetansk munk-mask

Med alla bilder jag har visat nu så gissar jag att “bilden” av Voodoo är tydligare för dig och att de tråkiga påverkanskampanjerna har skingrats lite. -Som jag brukar säga “Hoodoo vodou? -I do!”

/Christine

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!