Modernt ledarskap

Sveriges Kommuner och Regioner

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner.

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!