Efter valet 2018 fördelade Lunds politiker posterna mellan sig. Då uppmärksammade Sydsvenskan att presidierna – det vill säga ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande – i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige skulle bestå av enbart män. Det var första gången sedan 1982 som ingen kvinna hade någon av de sex toppositionerna.