Nå blir det obligatorisk testing på grenseovergangene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Norge har et av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa, og nå strammer vi ytterligere inn for å begrense importsmitten. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Bent Høie i Drammen, oktober 2020.

Helseminister Bent Høie sier at folk som ikke lar seg teste kan straffes med bøter.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Til nå har personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt, måttet teste seg for covid-19 så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge.

Fra mandag klokken 17 testen gjennomføres ved grenseovergangsstedet i Norge.

Dermed kan ikke personer selv velge å gå forbi teststasjonen på flyplasser, havner eller grenseovergangssteder på veier for å heller teste seg i hjemkommunen.

Kan trenge 150 nye ansatte

Testkapasiteten ved Norges mest trafikkerte grenseovergang, på Svinesund, har allerede vært sprengt i flere perioder de siste ukene.

Like etter nyttår var det ventetider på opp mot tre timer. Etter nyttår har antall ansatte på testsenteret økt fra rundt 20 personer til 90.

Kommunen må nå få på plass enda flere ansatte før de kan teste alle som kommer, ifølge kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden, som har ansvaret for testingen på Svinesund.

– Når vi nå skal teste alle, og om vi skal gå for maks én times ventetid for dem som kommer kjørende, da snakker vi fort om at vi trenger 230 til 240 personer totalt sett med alle funksjonene. Det blir en stor arbeidsplass, sier han.

Rådmann Roar Vevelstad, Halden

Kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune trenger flere ansatte for å kunne teste alle som passerer grensa på Svinesund.

Foto: Remi Drageset / NRK

Det vil ta flere dager før testkapasiteten ved Svinesund er god nok. Det er derfor gitt et midlertidig unntak for Halden kommune.

Unntaket gjør at personer med fast bosted i Norge kan teste seg et annet sted så snart som mulig og senest innen 24 timer, dersom ventetiden for test er på over en time.

Dette unntaket vil bli opphevet så fort testkapasiteten er god nok på Svinesund.

– Vi er innstilt på å gjøre det vi kan for å klare dette. Men vi ser jo at det å rekruttere folk til arbeidet der ute er krevende. Vi vil nok være i tett dialog med ulike deler av statsapparatet i forhold til å få bistand knyttet til oppbemanning, sier Vevelstad.

Stenger nye grenseoverganger

Det er kun kapasitet til å koronateste folk som kommer inn i landet på 28 av 38 åpne grenseoverganger.

For å styrke kontrollen på grensen, har regjeringen også bestemt at seks nye grenseoverganger skal stenges.

Disse er Neiden/Sør-Varanger, Narvik lufthavn Evenes, Sandvika/Ådalsvollen, Kristiansund lufthavn Kvernberget, Molde lufthavn Årø og Linna/Åsnes.

Det vil bli opprettet et begrenset testtilbud på de resterende fire grensestasjonene i Tana, Karasjok, Kautokeino og Røros, hvor det i dag ikke finnes testkapasitet.

Grenseovergangen på den Gamle Svinesundbrua i Halden er stengt med bildekk og skilter.

Grenseovergangen ved den gamle Svinesundbrua ble fysisk stengt tidligere i januar. Nå stenger seks nye grenseoverganger.

Foto: Sara Vilde Solås

Forventer at det settes inn ressurser

Frp-leder Siv Jensen er glad for at regjeringen nå innfører obligatorisk grensetesting. Men hun understreker at det er like viktig at de som testes også går i karantene etter testen.

– Vi forventer derfor at det settes inn ressurser til å følge opp og at det tas kontroll på alle grensepasseringer til Norge, sier Jensen.

Kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden ber også om støtte fra staten. Han mener det ikke kan forventes at de lokale kommunene skal løse dette alene.

– Halden har sine utfordringer og har ikke flust av arbeidskraft å sende til Svinesund. Det må bli større statlige organer som må hjelpe til for å gjøre dette mulig, sier han.


Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!