Nära vårds forskningsfrukost

Vår första forskningsfrukost har temat personcentrerad nära vård. Deltar gör forskare från centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC. De kommer berätta om hur personcentrerad vård kan utformas på distans för personer som är i eget hem. Efter presentationen ges tid för gemensam diskussion och frågor.

Medverkande

  • Zahra Ebrahimi, centrum för personcentrerad vård i Göteborg (GPCC)
  • Emmelie Barenfeld, centrum för personcentrerad vård i Göteborg (GPCC)
  • Birgitta Krantz, allmänhetens representant 
  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård SKR

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!