”Nervösa att 2021 blir ett förlorat år”

2020 har varit ett förödande år, både för människor och företag – och kulturen. Restriktioner i form av publikbegränsningar, inställda evenemang och social distansering har resulterat i en kraftigt minskad omsättning inom den kulturella sektorn.

Karsten Dyhrberg Nielsen vid Stim anser att regeringen redan har gjort ett bra jobb – men att mer pengar behövs till de branscher som är drabbade:

– Regeringen måste, enligt vår åsikt, investera i sektorer som annars kommer att blöda ihjäl.

Hårdast drabbade av pandemin inom kulturen är musikbranschen tillsammans med scenkonsten. För musiklivet har omsättningen minskat med 75 procent, motsvarande siffra för scenkonsten är 90 procent. EU:s kulturella och kreativa näringar har därmed drabbats hårdare än turistindustrin, enligt en studie av EY (Ernst and Young Global Limited).

Karsten Dyhrberg Nielsen anser att det är viktigt med upphovsrättsdirektiv för att musiksektorn ska fortsätta kunna ta betalt för spelad musik.
Karsten Dyhrberg Nielsen anser att det är viktigt med upphovsrättsdirektiv för att musiksektorn ska fortsätta kunna ta betalt för spelad musik. Foto: Fredrik Hjerling

Dyhrberg Nielsen hoppas nu att regeringen vidtar tillräckliga åtgärder så att kulturen kan klara sig igenom pandemin, men oroar sig också för att 2021 blir ett ”förlorat år”.

– Om vi hamnar i ett läge där kulturskaparna inte längre kan fortsätta jobba så tror jag att vi kommer att få en förlorad kreativ generation.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!