Ny chans för bilburna ungdomar: ”Inga problem att sänka”

För Hampus Andersson var det ett glädjande besked att Storgatan i Årjäng öppnas upp igen.

Lyssna: motordriven ungdom

  • Förbudet mot trafik med motordrivna fordon nattetid som funnits på Storgatan i Årjäng tas bort. Ett besked som är glädjande för bilburna ungdomar i Årjäng.

  • Kommunen har genomfört enkäter där alla inblandade fått komma till tals och hoppas att de bilburna ungdomarna nu kommer att sänka volymen.

  • ”Det är skönt. Nu får vi ta till oss att folk stör sig på att det spelats hög musik. Jag och mina kompisar har inga problem att sänka volymen”, säger Hampus Andersson, som är en av ungdomarna som kör i Årjäng.

Gustav Jakobsson
gustav.jakobsson@sverigesradio.se

Caroline Slotte
caroline.slotte@sverigesradio.se

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!