Nyckelbiotopsinventering upphör

Anders Bengtsson tycker att det är bra att Skogsstyrelsens nyckelbiotopsregistrering upphör. Frågan har varit på tapeten under en längre tid, inte minst eftersom identifiering av nyckelbiotoper ofta sker i samband med en avverkningsanmälan och kan få betydande ekonomiska konsekvenser för skogsägare.

Lyssna: Nyckelbiotopsregistrering upphör

  • Den första januari slutade Skogsstyrelsen registrera nyckelbiotoper, alltså områden med stort värde för skogens växter och djur.

  • Istället hamnar ett större ansvar på de enskilda skogsägarna att frivilligt registrera nyckelbiotoper, ett beslut som väckt både glädje och oro.

  • Anders Bengtsson är ordförande i södra Värmlands skogsbruksområde och har själv cirka 300 hektar skog. Han tror inte att beslutet kommer leda till att fler områden med höga naturvärden kommer avverkas: ”Jag är trygg med att jag hittat det allra mesta som behöver skyddas på min fastighet.

Sonya Cunningham Oldenvik 
sonya.oldenvik@sverigesradio.se
P4 Värmland

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!