Nytt krisstöd ska stötta mindre kulturaktörer

”Kulturens kapillärer – Stöd och utveckling av den ideella kultursektorn under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas” heter projektet som Ideell kulturallians initierat och ska stötta mindra aktörer inom kultursektorn som drabbats hårt av coronapandemin. Initiativet har beviljats stöd från Postkodstiftelsen om nio miljoner kronor, pengar som ska delas ut till ett hundratal mindre verksamheter nästa år.

I ett pressmeddelande skriver föreningen, som företräder totalt 18 organisationer, att ”de statliga krisstöden har i alltför liten utsträckning nått ut till den ideella kulturens minsta aktörer” och att projektet ska stötta ideella kulturföreningar att arrangera ”ur smittskyddssynvinkel säker verksamhet och utveckling av den digitala kulturen”.

– Även om det är många nya aktörer som sökt och beviljats stöd av Kulturrådet menar vi att det finns en stor andel små ideella kulturföreningar som inte sökt statliga stöd eller blivit beviljade. Vi tror att vi som nationella organisationer, där de lokala föreningarna är medlemmar, har större potential att nå ut brett och till hela landet, säger Calle Nathanson, ordförande i Ideell kulturallians, till DN.

Stödet delas upp i två kategorier, det första som rör smittspridningssäker kulturverksamhet och det andra som handlar om att utveckla den digitala kulturen.

– Meningen är att de lokala ideella föreningarna ska dels kunna söka för att genomföra återstartsprojekt och dels digitala utvecklingsprojekt. Det andra kan både handla om att pröva att producera digital kultur och att sända digitalt. Det handlar om enkla former och inte de dyrare alternativen av digitala produktioner, säger Calle Nathanson.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!