Pandemilagen klubbad: ”Ytterligare verktyg”

Efter en debatt på fredagsförmiddagen beslutade riksdagen att godkänna förslaget till en ny pandemilag. Lagen ger regeringen utökade möjligheter att begränsa eller stänga en rad verksamheter som gym, köpcentrum, kollektivtrafik och festarrangemang. Den ger även möjlighet att begränsa antalet besökare i parker, på stränder och på campingplatser.

Enligt socialminister Lena Hallengren är smittläget i Sverige fortsatt allvarligt och det gör att det finns ett behov av ökat handlingsutrymme för regeringen. Hon framhåller att regeringen kommer att använda sig av den nya lagen i närtid.

– Vi har tidigare nämnt handelsplatser, idrottsanläggningar och kommersiell uthyrning av privata festlokaler. Man kan väl säga att det ligger ganska nära till hands, säger Lena Hallengren.

Oppositionspartierna ställer sig bakom den nya lagen men är kritiska till att den inte innehåller några skrivningar om ersättning till verksamheter som drabbas. En majoritet i riksdagens socialutskott enades tidigare i veckan om ett tillkännagivande som uppmanar regeringen att återkomma i frågan.

– Den här lagen är nödvändig utifrån situationen. Men det duger inte att regeringen inte ens i dag kan ge besked om de ekonomiska ersättningarna, säger Camilla Waltersson Grönvall (M).

Lena Hallengren anser att oppositionen slår in öppna dörrar och framhåller att regeringen kommer att ge stöd till de verksamheter som eventuellt tvingas stänga.

– Men vi kan inte säga exakt hur mycket och hur stödet kommer att se ut. Vi delar inte uppfattningen att man kan skriva in stödet i lagen, säger hon.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!