Presidiedagar för plan-, bygg- och miljönämnder 2021, 18 mars

Under två halvdagar informerar vi om aktuella utredningar, myndighetsutövning och juridik inom våra frågor. SKR:s experter och förbundsjurister samt representanter från berörda departement medverkar.

Var med och lyssna under en eller båda halvdagarna. Vi vill uppmuntra deltagande kopplat till egna diskussioner och möten. Det är därför möjligt för betalande deltagare att se materialet under en period efteråt. Det går också bra att ställa frågor till talarna under konferensens gång via chatt.

Program och anmälan till Presidiedagen den 23 mars med tema planering och byggande.

Program 18 mars

Tema miljö- och hälsoskyddsfrågor

13.00

Aktuellt i korthet

Introduktion till dagens program och en överblick över vilka frågor som är aktuella på förbundet inom miljöområdet.
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på SKR.

13.20

Juridiken i fokus

Ta del av aktuella juridiska frågor såsom kommunernas uppdrag inom tillsyn med anledning av Covid 19 samt returpapper, textilavfall och frival för verksamheters kommunala avfall.
Anna Marcusson, förbundsjurist, SKR.

Paus

14.00

Framtidens vattenförvaltning

SKR:s arbete med samrådet om vattenförvaltning för perioden 2021-2027, med
bl.a. ökade krav på miljötillsyn och förvaltningsövergripande vattenplanering.
Maja Högvik, handläggare, Tillväxt och samhällsbyggnad, SKR.

Upphandling och cirkulär ekonomi

Hur kan kommuner och regioner upphandla mer cirkulärt? Vad föreslår delegationen för cirkulär ekonomi?
Karin Peedu, upphandlingsstrateg, Ekonomi och styrning, SKR samt ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomis expertgrupp för cirkulär upphandling.

Kronor, kompetens och kontroll

Vad innebär myndighetsuppdraget för miljö- och hälsoskyddsnämnden? Kort inblick om de olika delar som styr en myndighet och vad det innebär för kommunen.
Michael Öhlund, sakkunnig, Tillväxt och samhällsbyggnad, SKR.

Paus

15.15

Aktuellt inom myndighetsområdet och miljöpolitiken

Talare från Miljödepartementets ledning tillfrågad.

15.45

Avslutande samtal och medskick

Caroline Dieker, SKR:s beredning för samhällsbyggnad, reflekterar kring utveckling inom miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!