Pytteliten minskning i löneskillnader mellan kvinnor män

Löneskillnaderna mellan män kvinnor fortsätter att minska, men i långsam takt. Under 2020 var skillnaden 9,8 procent, 0,1 procent mindre än året före, enligt Medlingsinstitutets årliga rapport. Minskningstakten avtog dock under förra året.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!