Regeringen vill ha pandemilag på plats 10 januari

Den 9 december presenterade regeringen utkastet till en ny tillfällig pandemilag. Förslaget har varit ute på remiss hos över 100 instanser och lämnas på måndagen till Lagrådet.

Tidigare var planen att lagen skulle träda i kraft i mitten av maj. Nu meddelar regeringen att man vill se pandemilagen gälla från 10 januari till sista september 2021.

Med det nya förslaget vill regeringen göra det möjligt att vid en eskalerande smittspridning besluta om begränsningar och stängningar av verksamheter som inte omfattas av ordningslagen.

Den kan då handla om exempelvis platser för fritids- eller kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik och användning av platser för privata sammankomster.

– Regeringen ska besluta om rättsligt bindande regler för butiker och köpcentrum om pandemilagen godkänns, säger näringsminister Ibrahim Baylan under en pressträff på måndagen.

– Det handlar om vissa typer av handelsplatser, som till exempel gallerior och varuhus där risken för smittspridning bedöms som hög och där det förekommer mycket trängsel.

Under pressträffen betonade socialminister Lena Hallengren vikten av ett starkt stöd för lagen i riksdagen.

– Även riksdagspartierna har bidragit med värdefulla synpunkter och regeringen kommer fortsätta hålla den kontakten inför riksdagsbehandlingen, säger Lena Hallengren, som betonar vikten av att förslaget har brett stöd i riksdagen.

Lagförslaget ger också regeringen rätt att begränsa antalet människor som vistas på allmän plats. Den som bryter mot föreskrifterna kan som individ dömas till penningböter.

– Föreslagen innebär att regeringen får långtgående befogenheter. Därför är det viktigt att riksdagens inflytande värnas. Beslut om nedstängning och förbud mot att samlas på allmän plats ska därför underställas riksdagens prövning inom två veckor, säger Lena Hallengren.

Regeringen föreslår att länsstyrelserna får tillsynsansvar för lagen.

Läs mer:

Regeringen vill begränsa shopping med ny pandemilag

Riksdagen kallas in för att behandla pandemilag

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!