Regionerna som får flest doser – hälften ska sparas

Socialminister Lena Hallengren (S) bekräftar på tisdagens pressträff att Sverige i ett första skede kommer få 10 000 vaccindoser av Pfizers vaccin.

Fördelningen av dessa premierar storstadsområdena. Region Stockholm, Västra Götaland och Skåne kommer få tilldelat 425 doser av vaccinet. Medan resterande regioner får knappa hälften, 200.

– Man använder endast hälften, för att säkra att de som fått första dosen också kan få den andra dosen, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation på pressträffen.

Planen är som artikulerat vid tidigare pressträffar att regionerna ska stå redo att börja vaccinera 27 december. Men Lena Hallengren helgarderar med att vissa kan börja först 28 december. Eftersom att regionernas vaccinstrategi ser olika ut.

 – Regeringens mål är att alla vuxna, samt alla barn som befinner sig i riskgrupp, ska vaccineras inom det första halvåret, säger socialminister Lena Hallengren.

Så fördelas vaccinet sen

Under sista veckan i år kommer ytterligare 80 000 doser av Pfizers vaccin levereras till Sverige. Samma volym kommer sedan varje vecka framöver till dess att fler vaccin godkänts.

Dessa kommer dock inte fördelas lika demokratiskt mellan regionerna.

– Det blir en ny fördelningsnyckel utifrån hur stor befolkningen i regionen är men också hur många 70–plussare som finns i regionen säger Maria Morell.

Så ser prioordningen ut

• Först äldreboenden och omsorgspersonal.

• Februari – mars: de äldre 70 plus och sjukvårdspersonal.

• April: De som inte är i riskgrupp.

• Första halvåret: Alla över 18 kommer ha erbjudits vaccin.


Källa: Richard Bergström, Sveriges vaccinsamordnare

Oron för mutationer – kan kringgå vaccin

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!