Regionstyrelsen i Kalmar kritiseras – brister i den ekonomiska styrningen

Region Kalmars revisorer har granskat hur regionstyrelsen och nämnderna sköter ekonomin på både kort och lång sikt. I sin rapport skriver revisorerna att regionstyrelsen idag saknar styrning för att kunna upprättahålla en ekonomi i balans.
– Jag tar alltid revisorerna på allvar, men vi har lite olika bild av hur långa perspektiv som är rimliga, säger Christer Jonsson (C), vice ordförande regionstyrelsen. Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!