RegSmart breddar sin regulatoriska kompetens

Fröet till RegSmart Life Science såddes när behovet av regulatorisk kunskap inom life science ökade. I dag har företaget växlat upp genom att bredda kompetensen på flera plan – bland annat inom medicinteknik, läkemedelstillverkning och kvalitetssäkring.

RegSmart Life Science är ett regulatoriskt konsultföretag som hjälper företag att navigera i ett komplext och föränderligt regelverk inom life science. Med knappa två år i branschen har företaget etablerat sig med en unik profil bland övriga företag där RegSmart utmärker sig med sin djupa och samtidigt breda kunskap och erfarenhet av regulatoriska frågor.

– RegSmart sitter på ett enormt kunnande och erfarenhet. Vi har detaljkunskap kring det regulatoriska, men vi är också affärsstrategiska vilket gör att vi sticker ut ur mängden. Vårt fokus är att hitta en bra balans för företag att arbeta så effektivt som möjligt utifrån flera parametrar än bara det regulatoriska, säger Marie Gårdmark, vd på RegSmart Life Science.

Skräddarsytt koncept för företag

Konsultföretaget verkar som en hjälpande hand för företag och forskare som saknar regulatorisk kompetens och upplever de regulatoriska frågorna som ett hinder i produktutvecklingen. Genom att inkludera de regulatoriska aspekterna tidigt i projektet kan vägen till marknadstillträde effektiviseras, vilket RegSmart är experter på.

– Alla projekt är olika och det finns sällan standardlösningar på utmaningarna. Trots att regelverk och standarder är för alla att läsa, är vårt jobb att läsa mellan raderna och sätta de regulatoriska förväntningarna i rätt sammanhang med de vetenskapliga möjligheterna i det enskilda projektet. Regelverket är av godo men kan lätt uppfattas svårnavigerat, då finns vi där som en vägvisare och skräddarsyr ett tillvägagångsätt för varje projekt, säger Marie Gårdmark.

Specialistkompetens inom flera fält

Företaget har rekryterat nya spetskompetenser för att täcka upp inom läkemedelstillverkning och det medicintekniska området. Rekryteringarna innebär att RegSmart breddar sig och täcker upp flera områden där de tidigare har saknat kompetens.

– Vi ser att det finns ett stort behov inom vissa fält, utifrån de förfrågningar vi får. Genom våra nya medarbetare växer vi som företag och kan erbjuda nya tjänster utifrån en annan vinkel, men fortfarande kopplat till det regulatoriska. I dagsläget är vi sex personer som arbetar nära varandra och har en enorm kunskapsbank tillsammans. Vi hittar vägar framåt genom samarbete, säger Marie Gårdmark.

Fakta:

RegSmart Life Science AB bildades i augusti 2019 och är en del av koncernen Center for Translational Research tillsammans med Clinical Trial Consultants, Lablytica och ClinSmart. RegSmart täcker regulatoriska frågeställningar och har en global inriktning med fokus på den europiska och amerikanska marknaden. Läs mer om RegSmart Life Science här!

Annonsinformation:

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till brandarena@nyteknikgroup.se.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!