Remisskonferens om Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)

Strandskyddsutredningens betänkande Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) är nu ute på remiss. Förslaget innehåller en rad olika förslag till förändringar av strandskyddet.

SKR bjuder nu in till en digital remisskonferens för de kommuner och regioner som ska besvara remissen. Under konferensen får vi tillfälle att belysa de olika förslagen och diskutera hur de kan påverka kommuner och regioner.

Välkomna!

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!