Riksdagen röstar om ny migrationslag i dag

Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudspåret, permanenta kan ges tidigast efter tre år.
Det är huvudpunkten i det förslag till ändrade regler i utlänningslagen som riksdagen debatterar ska ta beslut om i dag. Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!