Satsning på ökad digitalisering i äldreomsorgen

Svensk äldreomsorg ska stärkas och utvecklas, bland annat genom att ta tillvara den stora potentialen i att använda så kallad välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt.

− Det finns en stor efterfrågan bland kommunerna att öka användningen av välfärdsteknik och att ta del av digitaliseringens möjligheter för att utveckla svensk äldreomsorg. För att uppnå goda resultat på området behövs en nära samverkan mellan staten och kommunerna, säger Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

− Välfärdsteknik kan bidra till trygghet och tillgänglighet inom äldreomsorgen. Dessutom kan en ökad digitalisering göra att våra gemensamma resurser används på ett smartare sätt, säger socialminister Lena Hallengren.

Av de 200 miljoner kronorna går 168,7 miljoner kronor till samtliga kommuner och 16,3 miljoner kronor till SKR. 15 miljoner kronor fördelas på tio modellkommuner inom ramen för överenskommelsen.

Överenskommelsen sker inom ramen för ”Överenskommelse äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus”. Regeringen och SKR kom i februari 2020 överens om en treårig satsning för att stärka äldreomsorgen, som ska pågå 2020–2022. Detta gäller under förutsättning att Riksdagen beslutar om regeringens budgetproposition för dessa år.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!