Sexologen: Kan uppfattas som hot eller trakasserier

Skådespelaren Armie Hammer, 34, har de senaste dagarna fått massiv kritik efter att skärmdumpar på meddelanden han påstås ha skickat har spridits i sociala medier.

Bland annat ska han ha skickat ett meddelande där han skriver att han är ”100 procent kannibal” och ”jag vill dricka ditt blod”. Han påstås ha skrivit till en kvinna att ”jag är så hård, jag tänker på att hålla ditt hjärta i min hand och kontrollera det medan det slår”.

Suzann Larsdotter är auktoriserad socionom, terapeut och sexolog. Hon menar att det är ganska sällsynt att ha kannibaliska fantasier, enligt forskningen. Men att det inte är okänt.

Hon betonar vikten av att skilja på fantasier och idéer man faktiskt kan tänka sig genomföra.

– Det är oerhört väsentligt att skilja mellan om det är ett sexuellt tändningsmönster – någonting man går i gång på, men som man aldrig skulle kunna tänka sig att leva ut i verkligheten – och om man verkligen skulle vilja genomföra de här sakerna. För mig är det två helt olika saker.

Kan vara brott att dela fantasier 

Det kan vara ett brott att dela med sig av fantasier till någon som inte vill höra dem – även om man inte har för avsikt att leva ut fantasierna i praktiken, enligt Suzann Larsdotter.

Därför kan Armie Hammers meddelanden vara problematiska, säger hon.

– Det blir problematiskt om han delar sina fantasier utan att han ha fått ett samtycke innan. Det kan uppfattas som oerhört skrämmande, och man kan tolka det som ett förtäckt hot. 

– Man kan inte bara uttrycka sig rakt ut, för då kan det ju faktiskt uppfattas som ett hot, eller åtminstone trakasserier. Det är mottagaren som definierar hur den uppfattar det här. Det är inte avsändarens intention som är styrande.

Om det inte handlar om rollspel utan om faktiska sexuella utlevanden, så brukar man prata om parafilier, säger Suzann Larsdotter. Det är en benämning på sexuella fantasier 

Sexuella fantasier och handlingsmönster som inte är socialt accepterade brukar kallas för ”parafilier”, säger Suzann Larsdotter. 

– Det finns communityn där personer som har de här tankarna delar sina fantasier. I de forumen så handlar det inte på något vis att planera eller utföra handlingar som skulle skada andra. Däremot finns dessa tändningsmönster som inbegriper fantasier av olika slag.

Lagen om samtycke

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!