Den amerikanske skådespelaren och fribrottaren Tommy Lister Jr har avlidit, skriver Variety.