Skolpengen dras in för Römosseskolan

Axel Darvik (L), är ordförande i grundskolenämnden har under dagen fattat beslutet att skolpengen ska dras in för tre skolor i Göteborg, en dem är den hårt kritiserade Römosseskolan. 

Det handlar om 13,8 miljoner kronor för de tre skolorna i två månader. 

– Det gäller omedelbar verkan, säger han. 

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!