Sociala investeringar – lärdomar från Sveriges första sociala utfallskontrakt

Konferensen vänder sig till alla med intresse för hur arbetet med sociala investeringar kan omsättas i praktiken.

Det sociala utfallskontraktet i Norrköping har pågått mellan 2016 och 2020. Arbetet initierades av SKR och Norrköping i syfte att pröva nya och förhoppningsvis effektiva modeller för sociala investeringar. Utfallskontraktet tecknades mellan Norrköping och Leksell Social Ventures i syfte att nå förbättrade resultat för placerade barn och unga. SKR har med stöd av Lumell Associates utgjort intermediärsstöd under projektets gång. Vi delar med oss av resultat och erfarenheter från genomförandet av utfallskontraktet och ger er en bild av hur arbetet påverkat praktiken i Norrköping.

Programmet utformas löpande

Vi delar med oss av resultat och erfarenheter från genomförandet av utfallskontraktet och ger er en bild av hur arbetet påverkat praktiken i Norrköping. Under förmiddagspasset fokuseras lärdomar kring socialtjänstens och skolans arbete med barn och ungdomar. På eftermiddagen står den ekonomiska modellen och uppföljningsarbetet i fokus. Vi ger även en överblick kring hur sociala investeringar har utvecklats i Sverige och internationellt. Under dagen deltar bland andra representanter från Norrköpings kommun, Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning, Leksell Social Ventures och Government Outcomes Lab, University of Oxford.

Mer information och fullständigt program kommer inom kort.

Varmt välkomna!

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!