Spännande, Säpo’s gripande idag!

Säpo (Säkerhetspolisen) grep igår en individ vid en razzia eller tillslag och anhöll samtidigt personen för misstänkt brott mot rikets säkerhet. Åklagaren säger att det är locket på och hänvisar till Kap. 19 i Brottsbalken och jag ska försöka lista ut vad det gäller!

Kapitel 19, Brottsbalken handlar om “Högförräderi”, dvs utländsk maktpåverkan i Sverige genom en fysisk person. Det finns totalt 16 paragrafer i kapitel 19 och ser vi på utvecklingen i Sverige och Stockholm med omnejd, kan jag gissa att det gäller 2§ först, eller 16§!

Eftersom jag helt saknar någon form av info, kan jag bara gissa de två paragraferna ovan. Det handlar troligtvis om föregående sprängattentat i Stockholm, det kan gälla Encrochat eller Emma, men är troligtvis knutet till en närstående händelse.

När man riktar in sig på “högförräderi”, då kommer ursprungstipset oftast från ett annat land. Det betyder att misstänkt har namngivits i Sverige, men den arbetande poolen mot terrorism är internationell. Vem som helst skvallrar inte och när någon skvallrar är oddsen att hela familjer drabbas i flera länder så höga att den kriminella saknar val.

När det gäller “högförräderi” så har inte Sverige som land speciellt många tidigare domar. En av anledningarna är när det gäller Islamism att Islamistiskt konungadöme- eller specifik landsareal saknas. De har en flytande stat internationellt och tillhör främst en ideologi på sidan om Muslimer i Arabemiraten t ex. Mussar i UAE är inte samma som mussar i Syrien eller Kina. Sekulariserade Muslimer äger inte samma behov av den Islamska statens pånyttfödelse som de fundamentalistiska har.

Därför blir jakten, åtalen och ingripandena mer iögonfallande mellan stormakter när de försöker bevisa just högförräderi, eftersom till och med en krigisk religiös idiologi utan land, räknas som religionsutövning.

Det går att komma runt problematiken och jag hänvisar till Romersk-Europeiska styrdokument inom lagen, men det krävs att åklagaren har läst samma böcker som jag! Så precis som åklagaren gjorde i detta fall (svaret är en av 15 paragrafer i artikel 19), så säger jag “svaret ligger i den Europeiska samlingsförfattningen av lagar gällande högförräderi”!

/Christine

https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/Vq5G91/en-person-anhallen-for-brott-mot-sveriges-sakerhet

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!